MOPPAR SOM GÖR RENT FRÅN GRUNDEN


HomeX erbjuder moderna moppar för torr- eller våtmoppning i hemmet. Vad menar vi med moderna? Ja, bland annat ger de en lägre friktion mot underlaget, vilket innebär ett lättare arbete, samtidigt som de noggrant utvalda materialen binder smuts och damm på ett mycket effektivt sätt. Mopparna behåller också fukt extremt bra och minimerar därmed risken att trägolvet förstörs av en vattenansamling.